Wednesday, June 04, 2008

Stop abortion!


Sana’y Huwag Nating Paluhain ng Dugo Ang Mahal na Birhen

Sa hardin na kayaw ni Manang Pinang
Ang sirkulong pag-ibig ni Manong Angkuan
Ang siyang nangklembang ng kampana sa duog na torre.
Hamog sa dibdib ang idinilig sa itinanim na binhi ng karayo
Sa matabang lupa ng pinakamatamis na pikit at samiweng;
Nahawi ang damong makahiya at lumuha ng dugo ang birhen
Sa pagkapunit ng puting kurtina ng langit.
Sa kopang sikulo ng hininga, dugo ang idinilig sa sumuloy
At nagluningning ang balangaw na tangan nina putek at saingan.
Ngunit di pa rin maapula ang rasuk ng apoy ng maalinsangan na gabi.
Di mapigilan ang subeg na bulong ng simoy sa rosas ng magdamag.
At laging nilulunod ng sonata ng anit-it ng papag at datar
At laging nababali ang tutol sa mapanglaw na saingan;
Laging nagtatago ang nahihiyang buwan sa likod ng ulap
Laging nakatakip ang mata ng butiking naninilip sa sigpit ng kogon.
At ang baku-bakong landas ng inulingan na kinabukasan,
Tulad ng iba, laging dinadampot nina Manang at Manong
Ang baribar na payo ng pinigtas na dahon sa sanga
At itinalukbong sa bawat tumubong binhi ng karayo—
Na naging dagdag na balaraw ng patiwarik na krus ng mga bahay-aliwan,
Ng mga pitas na talbos ng mga nakaw na ngiti at bulong,
Ng bangungot ng mga manibalang na naglulublob sa putikan
Na bakas nina Angkay Adan at Angket Eva.
At dahil sobrang mabigat na ang mga balaraw ng kamunduhan
Na nakatanim sa sagradong puso, lumuluha ng dugo ang Inang Birhen.Published in Home Life Magazine, April 2000

2 comments:

Anonymous said...

If abortion will be legalized.
Many teens will think that:
“Ahh.. ok lang naman na makipagsex ako sa kahit kanino, kasi, pag nabuntis ako, legal naman na ang abortion, wala na akong proproblemahin”.

Coreen,16

guide for world said...

To the women who used to do abortion please!stop it!cause your taking and stealing their future.ladies,you shouldn't be like that you know why?because your destroying future a bright and brilliant future.killing fetus in your womb is not the solution of everything theres a lot of solution if you know how to face problems.