Monday, August 07, 2006

Ti Silpon Ni Lilong Tomas

Laklakayan la ngaruden, mahilig pay laeng met iti silpon. Katas ng palay, kunam man. Ngem gapu iti silpon, nakaarem ti laklakayan, dakayo! Basaen daytoy makapaisem a sarita ti premiado a mannurat iti Ballesteros, Cagayan a ni Jobert Pacnis... (DITOY TI TULOYNA)

1 comment:

jim agpalo, jr. said...

mabalinen a basaen ti tuloyna ditoy: http:www.tawidnewsmag.com