Thursday, October 20, 2005

BUTTON TI TAMDAGAN

Button ti Tamdagan


natay nga alis tawat’ isem
ti impasngay gagar idi malem
ti pitel nasulat’ kawaw a nakem

tinamdagak kunak a bunton
iti nagrusing a mohon
ngem naunton pasamak a button

ti tamdag iti daya panes
a diayat’ dakulap a nalmes
ta awan isem a mapespes

ti tudo di narangtayan
ti daga ken ti langit a kurarayan
ket sasaur a gaw-aten beggang

ti rigis a pinigis
ti natay nga alis
banderat’ purwa a naimis

ngatokon dua nga iman
iti baddek ti attang
iti button ti tamdagan

nabungtit lattat' anglem
ti di maigawid a malem
ti nagtinnalikud a nakem


oktubre 19, 2005
san antonio, narvacan
ilocos sur

2 comments:

ariel said...

nagpintas, apo!

jim agpalo, jr. said...

agyamankami, apo